xxx

sync

bb

Τετάρτη, 24 Απριλίου 2013

Σε απευθείας μετάδοση: εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑΗ ψηφοφορία και η συνέντευξη Τύπου σε απευθείας μετάδοση
Οι "κόκκινες γραμμές" του ΕΚ στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις της ΕΕ με τις ΗΠΑ για την επίτευξη της συμφωνίας απελευθέρωσης των διμερών συναλλαγών "TAFTA", παρουσιάζονται στις 25 Απριλίου μετά την ψήφισή τους στην επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Το ψήφισμα του ΕΚ θα σημειώνει επίσης τα υπέρ και μιας ενδεχόμενης συμφωνίας για την Ένωση ενώ μετά την ψηφοφορία ο εισηγητής, Vital Moreira, θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου. Η ψηφοφορία και η συνέντευξη μεταδίδονται απευθείας από την ιστοσελίδα μας.

Η κυοφορούμενη συμφωνία θα έχει σαν αποτέλεσμα μια πολύ στενότερη της ήδη υπάρχουσας, οικονομική σχέση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων εμπορικών και επενδυτικών πόλων του δυτικού κόσμου.

Δεδομένης της καταλυτικής σημασίας μιας τέτοιας συμφωνίας για σχεδόν κάθε τομέα της οικονομίας, το ΕΚ τονίζει στο ψήφισμα την αναγκαιότητα να ενημερώνεται διαρκώς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που διαπραγματεύεται εκ μέρους της ΕΕ, για κάθε στάδιο και πτυχή των συζητήσεων με τη Ουάσινγκτον.

Σε κάθε περίπτωση για να επικυρωθεί η όποια συμφωνία θα πρέπει να εγκριθεί και από την ολομέλεια του ΕΚ για να έχει την παραμικρά ισχύ, εξ' ου και η σημασία της τοποθέτησης του Κοινοβουλίου πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων.

Αμφότερες οι πλευρές έχουν ήδη σημειώσει ότι είναι έτοιμες να αρχίσουν τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία, που είναι ήδη γνωστή ως TAFTA - TransAtlantic Free Trade Area- και, στις 12 Μαρτίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη το πράσινο φως.

Η ψηφοφορία στην επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου αρχίζει στις 11 ώρα Ελλάδος την Τετάρτη 25 Απριλίου, ενώ στις 13:30 θα ακολουθήσει η συνέντευξη Τύπου του εισηγητή, Πορτογάλου ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Vital Moreira.

Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Το ΕΚ εγκρίνει το πακέτο μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση των ευρωπαϊκών τραπεζών


Από την 1η Ιανουαρίου 2014 οι τράπεζες της ΕΕ θα είναι ισχυρότερες. Οι αλλαγές που υπερψήφισε το ΕΚ την Τρίτη θα περιορίσουν τα μπόνους των τραπεζιτών προκειμένου να συγκρατηθούν οι κερδοσκοπικές αναλήψεις κινδύνων, θα ενισχύσουν τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών ώστε να μπορούν αυτές να αντιμετωπίζουν καλύτερα τις κρίσεις, ενώ θα ισχυροποιήσουν και τους κανόνες εποπτείας τους.
Το πακέτο αυτό μεταρρυθμίσεων του τραπεζικού συστήματος, το πιο ολοκληρωμένο έως σήμερα, θα δώσει επίσης ώθηση στην ανάπτυξη, αφού θα καταστήσει ευκολότερη τη χορήγηση δανείων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν τον πυλώνα της πραγματικής οικονομίας.
"Το νέο αυτό νομοθετικό πακέτο είναι το πιο φιλόδοξο πακέτο μεταρρύθμισης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ μέχρι σήμερα. Το νέο πακέτο με τους ενιαίους κανόνες για όλες τις 8.200 τράπεζές της είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομηθεί η ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση. Ο ενιαίος εποπτικός μηχανισμός θα αποτελέσει την οροφή. Τώρα πρέπει να προσθέσουμε τους τοίχους: το πλαίσιο εξυγίανσης των τραπεζών και τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων. Ως νομοθέτες, δεν μπορούμε να ρυθμίσουμε τα επίπεδα των μισθών. Οι κανόνες για τα μπόνους των τραπεζιτών θα ενισχύσουν την αμεροληψία και τη διαφάνεια και θα συμβάλουν στην αλλαγή νοοτροπίας στον τραπεζικό τομέα", δήλωσε ο εισηγητής του ΕΚ Othmar Karas (ΕΛΚ, Αυστρία).

Τα μπόνους των τραπεζιτών

Η αναλογία βασικού μισθού και μπόνους των τραπεζιτών θα μειωθεί σε 1:1 προκειμένου να περιορισθούν οι κερδοσκοπικές αναλήψεις κινδύνων. Η αναλογία αυτή θα μπορεί να αυξηθεί κατ' ανώτατο όριο σε 1:2 μετά από έγκριση του 66% τουλάχιστον των μετόχων που κατέχουν το ήμισυ των μετοχών που εκπροσωπούνται, ή το 75% των ψήφων, εάν δεν υπάρχει απαρτία.

Μία άλλη ρύθμιση της νέας νομοθεσίας προβλέπει ότι θα πρέπει να αναβάλλεται η καταβολή του 25% τουλάχιστον του κάθε μπόνους που υπερβαίνει το 100% του μισθού για τουλάχιστον πέντε έτη. Αυτό θα γίνει προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι τραπεζίτες να υιοθετούν πιο μακροπρόθεσμες στρατηγικές.

Κεφαλαιακές απαιτήσεις

Οι τράπεζες της ΕΕ θα πρέπει να διαθέτουν περισσότερα και καλύτερα κεφάλαια ως αποθεματικά κεφάλαια ασφαλείας σε περιπτώσεις κρίσεων. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να διατηρούν ένα κατ' ελάχιστον 8% κεφαλαίων καλής ποιότητας, εκ των οποίων περισσότερο από το ήμισυ (4,5% των συνολικών κεφαλαίων της τράπεζας) θα πρέπει να είναι Κατηγορίας 1, της υψηλότερης δηλαδή ποιότητας με το χαμηλότερο κίνδυνο (από 2% που είναι σήμερα). Τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να ρευστοποιούνται εύκολα, δηλαδή να μπορούν άμεσα να μετατραπούν σε μετρητά για να καλύψουν τις ανάγκες των καταθετών και πιστωτών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Οι τράπεζες θα υποχρεούνται επιπλέον να διατηρούν ένα "απόθεμα ασφαλείας διατήρησης κεφαλαίου" για την απορρόφηση των όποιων ζημιών και την προστασία του κεφαλαίου τους, καθώς και "αντικυκλικά κεφαλαιακά αποθέματα ασφαλείας" τα οποία θα διασφαλίζουν ότι σε περιόδους οικονομικής ανάπτυξης θα σχηματίζεται μία επαρκής κεφαλαιακή βάση ώστε να μπορούν οι τράπεζες να συνεχίζουν να παρέχουν πιστώσεις σε περιόδους κρίσεων.

Χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας

Ο νέος κανονισμός θα μειώσει τον συντελεστή ονομαστικού κινδύνου που εφαρμόζουν οι τράπεζες όταν πρόκειται για δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Αυτό με τη σειρά του θα μειώσει το ποσό των κεφαλαίων που πρέπει να διαθέτουν ως αποθεματικά οι τράπεζες για την κάλυψη ενδεχόμενων κόκκινων δανείων, καθιστώντας έτσι τα κεφάλαια αυτά διαθέσιμα προς δανεισμό. Στόχος της ρύθμισης αυτής είναι να δοθεί κίνητρο για την παροχή χρηματοδότησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Διαφάνεια και εποπτεία

Βάσει της νέας νομοθεσίας οι τράπεζες θα υποχρεούνται να αποκαλύπτουν τα κέρδη τους, τους φόρους που κατέβαλαν και τη βοήθεια που έλαβαν από κάθε χώρα, καθώς επίσης τον τζίρο τους και τον αριθμό των υπαλλήλων τους. Από το 2014 αυτοί οι αριθμοί θα αναφέρονται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ από το 2015 θα δημοσιοποιούνται πλήρως.

Οι τράπεζες θα ελέγχονται από τις αρχές ανταγωνισμού των κρατών μελών σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, της οποίας οι ελεγκτικές αρμοδιότητες θα διευρυνθούν.

Κανονισμός και οδηγία

Το πακέτο μεταρρυθμίσεων αποτελείται από έναν Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR) και την τέταρτη εκδοχή της Οδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRD IV).

Ο κανονισμός εισάγει το πρώτο πακέτο κανόνων πρόληψης για τις ευρωπαϊκές τράπεζες και θα εφαρμοστεί άμεσα σε όλες τις τράπεζες των κρατών μελών της ΕΕ. Θα συνδράμει στην προσπάθεια να διασφαλισθεί η πλήρης εφαρμογή από όλα τα κράτη μέλη των διεθνών στάνταρντ της Βασιλείας III για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.

Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη κάποια ευελιξία, όπως για παράδειγμα το δικαίωμα να υποχρεώνουν τις εθνικές τους τράπεζες να διατηρούν περισσότερα αποθεματικά κεφάλαια από αυτά που απαιτεί η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία, π.χ. προκειμένου να προστατευθούν έναντι ενδεόμενης πτώσης των τιμών των ακινήτων.

Ο κανονισμός εγκρίθηκε με 595 ψήφους υπέρ, 40 κατά και 76 αποχές. Η οδηγία εγκρίθηκε με 608 ψήφους υπέρ, 33 κατά και 67 αποχές.

Επόμενα βήματα

Οι νέοι κανόνες θα εγκριθούν επισήμως και από το Συμβούλιο των Υπουργών και θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Πέμπτη, 11 Απριλίου 2013

Μακροοικονομικές ανισορροπίες: το κρυφό πρόσωπο της κρίσηςΤην πλήρη συμμετοχή του ΕΚ σε όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις για το νέο μηχανισμό παρακολούθησης μακροοικονομικών ανισορροπιών ζήτησε με ψήφισμα της 11 Απριλίου η επιτροπή Οικονομικών του ΕΚ, εν όψει των οριστικών αποφάσεων για τη σύσταση του μηχανισμού. Αν τα ελλείμματα, τα χρέη και η λιτότητα μονοπωλούν την επικαιρότητα, πολλοί ειδικοί πιστεύουν ότι πραγματική ρίζα της κρίσης είναι οι ανισορροπίες στο μακροοικονομικό επίπεδο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί 11 δείκτες με βάση τους οποίους κρίνει την οικονομική κατάσταση των κρατών μελών για να διαπιστώσει την ύπαρξη και επικινδυνότητα μακροοικονομικών ανισορροπιών, οι οποίες αναδεικνύουν το πρόβλημα που στοιχειοθετούν όχι μόνο οι οι χώρες με υπερβολικά χρέη και ελλείμματα αλλά και εκείνες με υπερβολικά πλεονάσματα.

Αν οι δείκτες δείξουν κίνδυνο τότε η Επιτροπή αναλαμβάνει εις βάθος μελέτη του προβλήματος και προτείνει λύσεις. Στις 10 Απριλίου σε έκθεσή της διαπίστωσε τέτοιους κινδύνους σε 13 κράτη μέλη

Όμως τι είναι οι δημοσιονομικές ανισορροπίες;
Εμφανίζονται όταν κάποιες από τις χώρες που συμμετέχουν σε μια οικονομική ζώνη είναι οικονομικά ανταγωνιστικότερες από άλλες και ως εκ τούτου εμφανίζουν μεγάλα πλεονάσματα τρεχουσών συναλλαγών, ενώ οι λιγότερο ανταγωνιστικές χώρες, όπου οι εισαγωγές υπερτερούν των εξαγωγών, έχουν αντίστοιχα ελλείμματα.

Στη ζώνη ευρώ στην πρώτη κατηγορία μπορούν να ενταχθούν χώρες όπως η Γερμανία ή η Ολλανδία και η Φινλανδία ενώ στη δεύτερη κατηγορία χώρες όπως η Ελλάδα, η Ισπανία ή η Πορτογαλία.

Για να αναπληρώσουν το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών, οι χώρες που βρίσκονται στη θέση αυτή δανείζονται και τα δανεικά προέρχονται από το περίσσευμα των πλεονασματικών χωρών που διοχετεύεται στις ελλειμματικές μέσω δανείων στο κράτος και τον ιδιωτικό τομέα.

Όμως αν οι ανισορροπίες επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και οι ελλειμματικές οικονομίες συνεχίζουν να δανείζονται σε κάποια στιγμή καθίσταται σαφές ότι τα δάνεια είναι επισφαλή και οι πιστώσεις κόβονται...

Συχνά το αποτέλεσμα είναι οι μεν ελλειμματικές χώρες, έχοντας χάσει την πιστοληπτική τους ικανότητα να υποχρεώνονται να προσαρμοσθούν μέσω λιτότητας, στις δε πλεονασματικές χώρες να καθίσταται αναγκαία η δαπανηρότατη διάσωση τραπεζών εκτεθειμένων στα χρέη των ελλειμματικών χωρών.

Τετάρτη, 10 Απριλίου 2013

Τα ασπράδια ρίχνουν την πίεση

Τα ασπράδια ρίχνουν την πίεση
Την αρτηριακή πίεση ρίχνει ένα πεπτίδιο που εντοπίζεται στο ασπράδι των αβγών, σύμφωνα με νέα μελέτη κινέζων ερευνητών.

Σε πειράματα που έκαναν σε υπερτασικούς αρουραίους οι επιστήμονες από τοΠανεπιστήμιο Jilin είδαν ότι τα τρωκτικά στα οποία χορηγείτο το πεπτίδιο RVPSL, εμφάνιζαν σημαντική μείωση των συμπτωμάτων τους.
Οι ειδικοί διαπίστωσαν ότι το εν λόγω πεπτίδιο είναι ικανό να περιορίσει την αρτηριακή πίεση σε επίπεδα που επιτυγχάνονται μέσω χαμηλών δόσεων αντιυπερτασικών φαρμάκων με δραστική ουσία την καπτοπρίλη. Φαίνεται να λειτουργεί δηλαδή με τον ίδιο τρόπο με τους αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτενσίνης (AME).
Συγκεκριμένα οι ερευνητές είδαν ότι 50mg του πεπτιδίου RVPSL φάνηκαν να έχουν την ίδια επίδραση στον οργανισμό των πειραματόζωων με 10mg καπτοπρίλης.
Αβγό, αβγουλάκι
Η δράση του «θαυματουργού» πεπτιδίου, κατά τους ειδικούς, δεν χάνεται κατά τη διαδικασία του μαγειρέματος. Για τον λόγο αυτόν πιστεύουν ότι καταναλώνοντας ασπράδια και σε συνδυασμό με τη λήψη της απαραίτητης φαρμακευτικής αγωγής, οι ασθενείς θα μπορούσαν να ρυθμίσουν αποτελεσματικά την αρτηριακή τους πίεση.
«Το πεπτίδιο που εντοπίζεται στο ασπράδι των αβγών θα μπορούσε να φανεί χρήσιμο ως προς την πρόληψη ή την θεραπεία της υπέρτασης» υποστηρίζει ο επικεφαλής της μελέτης, δρ Ζιπένγκ Γιου. «Τα αποτελέσματά μας υποστηρίζουν προηγούμενα ευρήματα και είναι τόσο ελπιδοφόρα ώστε να προχωρήσουμε σε κλινικές δοικιμές του πεπτιδίου σε ανθρώπους».

Κυριακή, 7 Απριλίου 2013

Νέο online εργαλείο σύγκρισης τραπεζικών επιτοκίων

Νέο online εργαλείο σύγκρισης τραπεζικών επιτοκίων

Ένα νέο πρωτοποριακό εργαλείο με το οποίο οι χρήστες του ελληνικού διαδικτύου μπορούν να συγκρίνουν δωρεάν και online όλα τα τραπεζικά προϊόντα της αγοράς, βρίσκεται στον αέρα εδώ και μερικούς μήνες.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο «Βήμα» ο Σωκράτης Σαραφίδης, δημιουργός και διαχειριστής της ιστοσελίδας www.moneyonline.gr, η ιδέα ήλθε στο μυαλό του πριν από μερικά χρόνια όταν θέλησε να ανοίξει τον πρώτο του καταθετικό λογαριασμό.

«Για να επιλέξω τότε ποιο προϊόν με συμφέρει περισσότερο έπρεπε να επισκεφθώ πάνω από 15 υποκαταστήματα τραπεζών για να πάρω προσφορές»
 εξηγεί ο ίδιος.
«Τότε κατάλαβα πόσο χρήσιμο θα ήταν ένα site που θα έδινε τη δυνατότητα στους πελάτες των τραπεζών να συγκρίνουν άμεσα και αντικειμενικά όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην ελληνική αγορά» προσθέτει ο κ. Σαραφίδης.
Σύγκριση επιτοκίων

Μέσα από τις σελίδες του www.moneyonline.gr, χωρίς κανένα κόστος, οι επισκέπτες του μπορούν να βρουν το τραπεζικό προϊόν που τους συμφέρει περισσότερο από την άνεση του σπιτιού τους.

Σε λίγα δευτερόλεπτα έχουν στα χέρια τους μία αξιόπιστη και αναλυτική έρευνα αγοράς για το πρόγραμμα που τους ενδιαφέρει.

Συγκεκριμένα, οι χρήστες μπορούν να συγκρίνουν, μεταξύ άλλων, τα επιτόκια στα ακόλουθα προϊόντα:

Πληροφορίες για επιδοτήσεις

Εξάλλου, στην ιστοσελίδα παρέχεται πληροφόρηση για όλα τα νέα προϊόντα, αλλά και συμβουλές για τη σωστή οικονομική διαχείριση.

Παράλληλα, οι επιχειρήσεις μπορούν να βρουν αναλυτικούς οδηγούς για όλα τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων, στο πλαίσιο των κρατικών ενισχύσεων και του ΕΣΠΑ.

Πέμπτη, 4 Απριλίου 2013

Καρύδια εναντίον διαβήτη τύπου 2

Καρύδια εναντίον διαβήτη τύπου 2

Μεγάλη μελέτη που έγινε  δείχνει ότι η κατανάλωση καρυδιών μειώνει αξιοσημείωτα τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2.
«Καρυδώνουν» τη νόσο
Ερευνητές της Σχολής Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ παρακολούθησαν 138 χιλιάδες γυναίκες (νοσοκόμες) ηλικίας 35-77 ετών για διάστημα δέκα ετών. Στόχος τους ήταν να δουν ποιες από αυτές θα αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2. Ανάμεσα στα άλλα οι ερευνητές παρακολουθούσαν στενά τη διατροφή αυτών των γυναικών. Οπως διαπίστωσαν η κατανάλωση καρυδιών μειώνει τον κίνδυνο εμφάνιση της νόσου. Η κατανάλωση καρυδιών 1-3 φορές τον μήνα μειώνει τον κίνδυνο κατά 4%, μια φορά την εβδομάδα κατά 13% και τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα κατά 25%. Η μελέτη δημοσιεύεται στην επιθεώρηση «Nutrition».
Τα καρύδια είναι πλούσια στα λεγόμενα «υγιή» λιπαρά οξέα τα οποία έχει διαπιστωθεί ότι μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης φλεγμονών και αποτελούν ασπίδα απέναντι σε καρδιοπάθειες, στην αρθρίτιδα και στον καρκίνο. Αν και η έρευνα έγινε αποκλειστικά σε γυναίκες είναι πιθανό τα καρύδια να έχουν ανάλογη ωφέλιμη επίδραση και στους άνδρες. Ο διαβήτης τύπου 2 είναι και η πιο κοινή μορφή διαβήτη. Κάνει την εμφάνισή του κατά κύριο λόγο στη μέση ηλικία ενός ατόμου και αντιμετωπίζεται με συνδυασμό ειδικού διαιτολογίου και φαρμάκων

sta xionia

http://www.youtube.com/watch?v=vx7ndLalULI

Blog Archive

pal

artaartaΔιαβάστε περισσότερα: http://johnpatrablog.blogspot.com/2009/12/blog-embed-search-box.html#ixzz0ikUpUTVI Under Creative Commons License: Attribution

About Us

share

xioni
VideoBar

Αυτό το περιεχόμενο δεν είναι ακόμα διαθέσιμο μέσω κρυπτογραφημένων συνδέσεων.

Αρχειοθήκη ιστολογίου

foto kivos